ISO - Construct - projekt

ISO CONSTRUCT – Potrjevanje kompetenc nekvalificiranih delavcev v gradbenem sektorju ob uporabi standarda ISO 17024


Programm:

Program vseživljenjskega učenja – LdV (Leonardo da Vinci) Prenos inovacij

Ozadje:

Gradbeni sektor je eden največjih poslovnih sektorjev v vsakem nacionalnem gospodarstvu in predstavlja največji prispevek k letnemu BDP-ju in k zaposlovanju več sto tisoč delavcev – kvalificiranih in nekvalificiranih.

Vendar pa je za gradbeni sektor značilno, da ima veliko delovne sile z zgolj osnovnimi kompetencami in znanjem na področju gradbeništva, ki so jih ti v številnih primerih pridobili neformalno ali celo priložnostno. Delež nekvalificiranih delavcev v tej industriji pa je primerljivo zelo visok. Poleg tega delovanje sektorja gradbeništva temelji na visoki ravni mobilnosti delovne sile, kar omogoča prilagajanje sezonskemu značaju te dejavnosti in odzivanje nanj.

To je za sektor ključnega pomena. Pomanjkanje preglednega in primerljivega sistema potrdil o usposobljenosti pogosto ovira mobilnost delovne sile, še zlasti ko gre za poklice, ki so pod 3. ravnjo evropskega okvira za priznavanje kvalifikacij (EOK). Na 1. in 2. ravni EOK v gradbeništvu (zidar pomočnik, tesar pomočnik) v Evropi ni široko sprejetih pristopov glede preglednosti in vzajemnega priznavanja strokovne usposobljenosti Poklicno izobraževanje in sistem usposabljanja pa prav tako ne dajeta prednosti tem ravnem.

In zato je v gradbeništvu v Evropi na tisoče delavcev, ki nimajo nobenega potrdila o svojih kompetencah, kar je prav tako razlog za manjšo mobilnost te delovne sile. Še slabše je v primeru zaprtja družbe, ko so njihove možnosti na trgu dela glede na to, da nimajo potrdil o usposobljenosti, izjemno pičle.

Gospodarska potreba:

V okviru projekta Leonardo da Vinci ISO – QUAM (http://www.isoquam.eu/en/) je bil za nizko kvalificirane delavce v evropski kovinarski industriji izdelan in preskušan pristop k potrjevanju osebnih kompetenc v skladu s standardom ISO 17024. Rezultat projekta je sistem potrjevanja kompetenc na podlagi standarda ISO 17024, ki vodi k mednarodno preglednim in sprejetim potrdilom o usposobljenosti za kompetence, pridobljene z neformalnim ali priložnostnim učenjem.
V okviru projekta ISO-CONSTRUCT pa naj bi se ta pristop prenesel v gradbeni sektor in tako prispeval k rešitvi zgoraj omenjenega problema.

Glavni cilj:

Glavni cilj projekta ISO CONSTRUCT je prenos pristopa, ki je bil razvit v okviru projekta ISO QUAM, v sektor gradbeništva, da bi omogočili pregledno in mednarodno priznano potrjevanje kompetenc na podlagi mednarodnega in široko razširjenega normativa ISO (ISO 17024).

Fizični rezultati projekta:

Da bi dosegli skupni projektni cilj, se bodo v projektu izvajali naslednji koraki:

  • Terenska raziskava o poklicih v gradbeništvu na 1. in 2. ravni evropskega okvira za priznavanje kvalifikacij (EOK) (zidar pomočnik, tesar pomočnik, kamnosek pomočnik itd.) in o strokovnih kompetencah, potrebnih v sektorju (z uporabo standardnih deskriptorjev za kompetence EOK)
  • Izdelava matrice kompetenc za poklice v gradbeništvu na 1. in 2. ravni EOK
  • Prilagoditev sistema potrjevanja kompetenc ISO 17024 iz projekta ISO QUAM zahtevam in kompetencam, ki so opredeljene v projektu ISO CONSTRUCT
  • Opredelitev postopkov preverjanja in ocenjevanja za postopek potrjevanja ISO 17024
  • Faza preskušanja z udeleženci v partnerskih državah, da bi pridobili povratne informacije o postopkih in instrumentih, ki se uporabljajo, vključno s potrdili o usposobljenosti za udeležence, ki temeljijo na ISO 17024
  • Prilagajanje sistema potrjevanja kompetenc in instrumentov
  • Izvedba številnih dejavnosti razširjanja in izkoriščanja rezultatov projekta

Trajanje projekta:  01.10.2013 – 30.09.2015
Share
eu flag en 
Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.